Česko-švýcarská inspirace

Texty o architektuře 14/15

Pátá publikace Kruhu přináší zajímavé rozhovory a texty o architektuře bohatě doprovázené obrázky. Mapuje období let 2014–2015 a představuje architekty a pedagogy prestižní školy architektury ETH  v Curychu, kteří přednášeli v Praze v rámci přednáškového cyklu Švýcarsko-české inspirace. V publikaci jsou uvedeny rozhovory a eseje inspirativních architektů, kteří na této pečlivě budované škole vzdělávají studenty z celého světa. Jedná se o architekty (Christian Kerez, Fabio Gramazio, Tom Emerson, Adam Caruso, Andrea Deplazes nebo Martino Tattara) profesory a teoretiky architektury ( Philip Ursprung, Ákos Moravánszky, Laurent Stalder, Vesna Jovanović). Plejádu osobností ETH doplňuje konstruktér Joseph Schwartz, vědecký výzkumník Toni Kotnik nebo krajinářský architekt Günther Vogt.

Publikace dále připomíná aktivity sdružení Kruh pořádané v letech 2014 a 2015 ve spolupráci s fakultou architektury ETH Curych (přednášky, pracovní skupiny, exkurze).

Sborník vychází v květnu 2015 s podporou Fondu partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce).

neprodejné
vícejazyčné vydání
vydavatel: Kruh