24. cyklus přednášek s názvem Kra/jiná představí tentokrát progresivní krajinářská studia a vizionáře, kteří se zabývají novým pojetím využívání veřejných prostorů, odolností krajin, navrácením přírody do měst i podporou biologické rozmanitosti. Svými projekty proměňují a zlepšují místa nejen pro trávení volného času a rekreaci lidí, ale i pro život ostatních druhů a vhodným řešením pomáhají zlepšovat místní klima i kvalitu ovzduší.

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY