Matadoři / Junioři

Texty o architektuře 06/09

Sborník bsahuje sedm dialogů vybraných absolventů a jejich učitelů (Jan Bočan + Jan Mackovič, Vladimír Vašut, Viktor Vlach /Roman Koucký + Jan Žalský / Ladislav Lábus + David Mareš, Martin Matiska / Emil Přikryl + Petr Pinkas /Martin Rajniš + Lubor Gavalec, Richard Kalmár, Martin Kloda, Marek Topič / Miroslav Šik + Michal Kuzemenský / Alena Šrámková + Yvette Vašourková).

Druhá část je věnovaná rozhovorům s architekty „matadory“ – Ivo Klimešem, Viktorem Rudišem, Ivo Obersteinem a s jejich slovenskými protějšky Vladimírem Dedečkem a Ivanem Matušíkem. Tyto dvě stěžejní části jsou doplněny rozhovory se španělskými architekty Franciscem Mangadem a José Ignaciem Linazasorem a přednáškami architektů Zdeňka Fránka a Josefa Pleskota.