Ton Muller /NL

Ton Muller působí jako krajinářský architekt, dohlíží na výsadbu zeleně v širokém spektru složitých městských projektů a je také učitelem. Způsob jeho tvorby vychází z nizozemské tradice květinového designu a výsadby ve veřejném prostoru, nebojí se inovativních přístupů založených na habitatech. Pracuje s městskou krajinou, která je obrácena k přírodě, těží přitom ze svých více než 25 let zkušeností a propojuje se s urbanisty, ekology a architekty. Jeho práci spojují témata jako jsou biodiverzita, městské klima, hospodaření s vodou, zdraví a budování komunity, kde jsou design, realizace a údržba klíčové.

05/12/2024
19:30
kino Světozor Vodičkova 791, Praha 1

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY