ONLINE: Rostislav Švácha a Svatopluk Sládeček

Přednáška bude uvedena ve čtvrtek 4. března od 19.30 na facebookových stránkách spolku KRUH.

 

Chronická neoblíbenost architektury a její příčiny

Tematicky se dialog jednoho z nejvýznamnějších českých historiků architektury Rostislava Šváchy a svébytného architekta Svatopluka Sládečka zaměří na neoblíbenost moderní architektury, na smysl architektury a její srozumitelnost v současné době. Dialog mezi Rostislavem Šváchou a Svatoplukem Sládečkem bude veden nad vybranými stavbami nejen Svatopluka Sládečka.

 

Rostislav Švácha

Historik umění a architektury, vysokoškolský pedagog a profesor. Ve své práci se zaměřuje na architekturu 20. a 21. století. V letech 1977–1984 působil jako redaktor nakladatelství Odeon. Roku 1985 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, kde působí dodnes. V roce 2013 dostal Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury a Poctu České komory architektů. Je tvůrcem zásadních knih o moderní, funkcionalistické i současné architektuře, ale i souhrnné publikace Dějiny umění v českých zemích 800–2000, společně s Taťánou Petrasovou. Dlouhodobě působil na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci, dnes vyučuje na Karlově univerzitě. Přednášel na Akademii výtvarných umění, je aktivním členem Klubu Za starou Prahu a spolku Za krásnou Olomouc.

Svatopluk Sládeček

Svatopluk Sládeček studoval design a architekturu na VŠUP v Praze. Vzápětí po absolvování studia (1994) založil studio New Work. Do roku 2021 realizoval více než sto staveb, příležitostně se věnuje divadelní scénografii. Za některé realizace získal ocenění v rámci soutěže Grand Prix Obce architektů (Obecní dům v Šarovech, rozhledna na Brdu, interiér vily v Kroměříži). Nejvýraznějším veřejným uvedením architektonické tvorby Svatopluka Sládečka byla výstava „Figurkativní architektura pro začátečníky“, kterou v různých obměnách představil ve Zlíně, Brně, Praze, Vídni a Bělehradě. Kromě provozu architektonického studia od roku 2016 vyučuje na Fakultě architektury VUT v Brně. Mezi realizace Svatopluka Sládečka patří např. rodinný dům v Rousínově, hotel Háj v Bílých Karpatech, chaty v Zadní Telnici nebo Open house ve Fryštáku.

 

 

Původně plánovaná přednáška Josepha Schwartze a jeho vybraného hosta byla z důvodů přetrvávajících restrikcí kvůli onemocnění COVID-19 přesunuta na jaro 2022.

04/03/2021
19:30
kino Světozor Vodičkova 41, Praha 1
v češtině, netlumočeno

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům.
Díky vám máme možnost realizovat naše projekty již od roku 2001.

pořádá:
Kruh z.s.

pod záštitou:
České komory architektů

projekt podporují:
Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Nadace české architektury
Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy

hlavní partneři:
FORBO FLOORING, mmcité a. s., M&T, SOMFY spol. s r.o.

design partner přednášek:
Vitra Koncept, s.r.o.

partneři:
SIPRAL a. s., MDA Praha s. r. o., PREFA Aluminiumprodukte s. r. o., Wiesner-Hager,
ARCHICAD

hlavní mediální partner Kruhu:
Dolce Vita

hlavní mediální partner přednášek:
EARCH.

mediální partneři:
Architect+, ArtMap, CZECHDESIGN, ERA21, informuji.cz, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, STAVBA, stavbaweb.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci KRUH z. s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti zapsaného spolku, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu zapsaného spolku.

 

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY