ONLINE: Philip Ursprung /CH a Karin Sander /DE

Přednáška bude uvedena ve čtvrtek 6. května od 19.30 na facebookových stránkách spolku KRUH  a CAMP.

Výuka umění pro architekty: Manifest

Umění a architektura se rozpadly.
Výuka architektury přispívá k odcizení umění a architektury.
Hlavní proud architektonických škol směřuje k technologii.
Školy architektury se soustředí hlavně na digitalizaci, udržitelnost a plánování.
Architektura zde není k tomu, aby sloužila.
Je tady, aby změnila svět.
Je čas znovu propojit architekturu s uměním a vnést do učebních osnov teorii, politiku a krásu.

Karin Sander & Philip Ursprung

 

Philip Ursprung

Philip Ursprung je profesorem dějin umění a architektury na ETH v Curychu. Studoval v Ženevě, Vídni a Berlíně. Vyučoval na Hochschule der Künste v Berlíně, na univerzitě v Curychu, na Columbia University v New Yorku a na Ústavu architektury v Barceloně. Byl hostujícím kurátorem Kanadského centra pro architekturu v Montréalu, autorem výstavy Herzog & de Meuron: Archeology of the Mind a katalogu Herzog & de Meuron: Natural History (2002). Mezi lety 2017–2019 vedl ústav architektury na ETH v Curychu.

 

Karin Sander

Karin Sander je německá konceptuální umělkyně v současnosti žijící v Berlíně a Curychu. Studovala na Freie Kunstschule Stuttgart a na Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.  Karin Sander ve svých dílech odkazuje na stávající situace a zabývá se jejich institucionálním a historickým kontextem. Od září 2007 je Karin Sander profesorkou základních principů designu, umění a architektury na ETH Curych. Je odpovědná za umělecké vzdělávání studentů katedry architektury.

06/05/2021
19:30
CAMP-IPR
V angličtině

Původně plánovaná přednáška Philipa Ursprunga a Anne Lacaton byla z důvodů přetrvávajících restrikcí kvůli onemocnění COVID-19 přesunuta na květen 2022.

Přednášku uvedeme ve spolupráci s CAMP- Centrem architektury a městského plánování.

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům.
Díky vám máme možnost realizovat naše projekty již od roku 2001.

pořádá:
Kruh z.s.

pod záštitou:
České komory architektů

projekt podporují:
Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Nadace české architektury, the Swiss Arts Council Pro Helvetia, Goethe Institut,
Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy

hlavní partneři:
FORBO FLOORING, mmcité a. s., M&T, SOMFY spol. s r.o.

design partner přednášek:
Vitra Koncept, s.r.o.

partneři:
SIPRAL a. s., ARCHICAD, MDA Praha s. r. o., PREFA Aluminiumprodukte s. r. o.,
BUILDING Shutter Systems s.r.o., Wiesner-Hager

hlavní mediální partner Kruhu:
Dolce Vita

hlavní mediální partner přednášek:
EARCH.

mediální partneři:
Architect+, ArtMap, CZECHDESIGN, ERA21, informuji.cz, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, STAVBA, stavbaweb.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci KRUH z. s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti zapsaného spolku, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu zapsaného spolku.

 

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY