Liesbeth van der Pol /NL a Spolka /SK

Slava Ukrajini!

Intenzivně vnímáme situaci, ve které se Ukrajina a Evropa jako taková v tuto chvíli nacházejí. Chtěli bychom na ni reagovat a přispět svým dílem v rámci našich možností. Kruh proto věnuje svůj výdělek z prodeje lístku a publikací z přednášky DIALOGY: Liesbeth van der Pol a Spolka na sbírku Paměť národa. Podpořte tak s námi nejen humanitární pomoc Ukrajině, ale i kulturní a vzdělávací zážitek, kterým pevně doufáme naše přednášky pro vás jsou.

Trvanlivost. Funguje (a jak)?

Na březnové přednášce vystoupí bývalá vládní architektka Nizozemska Liesbeth van der Pol spolu s architektkou Viktórií Mravčákovou ze slovenské organizace Spolka. Diskutovat budou o směřování současné architektury k udržitelnosti.

Liesbeth van der Pol

Liesbeth van der Pol vystudovala architekturu na Technické univerzitě v Delft. V roce 1995 založila společně s Hermanem Zeinstrem ateliér Dok Architecten. Mezi výrazné realizace patří WKK elektrárna v Utrechtu či Muzeum námořnictví v Amsterdamu. V letech 2008–2011 působila jako státní architektka na Ministerstvu pro bytovou výstavbu a územní plánování. V Nizozemsku je tento post brán velmi vážně a předpokládá se, že architekt bude nejen konzultovat politiku architektury a sociálního bydlení, ale bude nezávisle podporovat kvalitní architekturu. Liesbeth van der Pol mimo jiné vytváří kolorované kresby staveb, kterými určuje charakter a expresi. Tyto kresby pak zároveň slouží jako podpis každého projektu. 

Spolka

Spolka je kolektiv architektek a socioložek ze Slovenska, který si klade za cíl tvořit udržitelná města pro všechny. Pracují s osvětou o městě formou diskuse, vlastního výzkumu, uměleckých a architektonických intervencích a také vzděláváním stakeholderů – organizací, úředníků či běžných obyvatel nebo městských nadšenců. Viktória Mravčáková se zaměřuje na veřejná prostranství, politiku územního plánování a specifické prostorové jevy (postsocialistických) měst. Studovala architekturu v Košicích, na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, a také environmentální studia na Kyoto University of Arts and Design. Je aktivní členkou Spolky.

Nizozemská architektka Liesbeth van der Pol vystoupila v Praze poprvé již v roce 2016 v rámci cyklu přednášek Architektky. Architektura by podle ní měla mluvit sama za sebe, a působit jako výrazná osobnost – vitální, fascinující a zanechávající v nás dojmy. Taková architektura vytváří prostředí, které podporuje komunikaci, spokojenost a motivuje uživatele k dosahování lepších výsledků. V nadcházející přednášce se bude věnovat otázce udržitelnosti současné architektury, která by měla vznikat nejen zeleně, ale především smysluplně, s opětovným využitím již existujícího, s charakterem, elegancí a lidskostí. V rámci společného dialogu se společně zaměří na současnou architekturu a zda vede či nevede k udržitelnému prostředí. Jaké jsou možnosti ovlivnit směřování vývoje měst a architektury z tak odlišných postů?

03/03/2022
19:30
Kino Přítomnost
anglicky

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům. Díky vám máme možnost realizovat naše projekty již od roku 2001.
Pořádá: Kruh z.s.
Pod záštitou: České komory architektů
Projekt podporují: Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státní fond kultury, Nadace české architektury, Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy, Velvyslanectví Nizozemského království
Hlavní partneři: FORBO FLOORING, mmcité a. s., M&T, SOMFY spol. s. r.o.
Design partner přednášek: Vitra Koncept, s.r.o.
Partneři: ARCHICAD, PREFA Aluminiumprodukte s. r. o., SIPRAL a. s., Wiesner-Hager, MDA Praha s. r. o., BUILDING Shutter Systems s.r.o.
Hlavní mediální partner Kruhu: Dolce Vita
Hlavní mediální partner přednášek: EARCH.cz
Mediální partneři: Architect+, ArtMap, CZECHDESIGN, ELLE decoration, ERA21, informuji.cz, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, STAVBA, stavbaweb.cz
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci KRUH z. s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti zapsaného spolku, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu zapsaného spolku.

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY