Joseph Schwartz /CH

Umění struktur

Říjnová přednáška o architektuře s názvem Umění struktur z nového cyklu Konstrukce představí švýcarského statika a profesora strukturálního navrhování z univerzity ETH Curych Josepha Schwartze. Promluví o svých projektech ve spolupráci s architektem Christianem Kerezem a dalšími.

Joseph Schwartz

Joseph Schwartz je statik a profesor strukturálního navrhování na fakultě architektury prestižní univerzity ETH Curych, jejíž je také absolventem. V roce 1989 získal titul doktora technických věd a za svou disertační práci obdržel ocenění stříbrná medaile. Podílel se na řadě realizací významných architektů a úzce spolupracoval s Christianem Kerezem, například na jeho tzv. Domu o jedné stěně v Curychu (2007). Byl spolumajitelem projekční kanceláře Frey&Schwartz a poté založil svou vlastní firmu Dr. Schwartz Consulting. V roce 2008 se stal řádným profesorem na vysoké škole technické ETH v Curychu. Je také spoluautorem několika odborných knih. 

05/10/2023
19:30
CAMP Praha – Vyšehradská 51, Praha 2
Koupit vstupenky (120 (studenti a senioři) / 140 Kč)
anglicky

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům. Díky vám máme možnost realizovat naše projekty již od roku 2001.
Pořádá: Kruh z.s.
Pod záštitou: České komory architektů
Projekt podporují: Ministerstvo kultury ČR, hlavní město Praha, Státní fond kultury, Nadace české architektury, Pro Helvetia, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Centrum architektury a městského plánování
Hlavní partneři: FORBO FLOORING, mmcité a. s., M&T 1997, a.s.
Partneři:
SOMFY spol. s.r.o., ARCHICAD, PREFA Aluminiumprodukte s. r. o., SIPRAL a. s., Wiesner-Hager, MDA Praha s. r. o., BUILDING Shutter Systems s.r.o.
Design partner přednášek: Vitra Koncept, s.r.o., Atelier Manuall
Hlavní mediální partner Kruhu: Dolce Vita
Hlavní mediální partner přednášek: EARCH.cz
Mediální partneři: Architect+, ArtMap, Artyčok.tv, CZECHDESIGN, ELLE decoration, ERA21, informuji.cz, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, STAVBA, stavbaweb.cz
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci KRUH z. s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti zapsaného spolku, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu zapsaného spolku.

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY