José I. Linazasoro /ES a Ladislav Lábus /CZ

Prodej vstupenek bude zveřejněn později

Během říjnové přednášce vystoupí španělský architekt a teoretik José Ignacio Linazasoro spolu s bývalým děkanem Fakulty architektury ČVUT a architektem Ladislavem Lábusem. Diskutovat budou o svých zkušenostech s rekonstrukcemi historických staveb. Přednáška proběhne v rámci oslav Mezinárodního dne architektury.

José Ignacio Linazasoro /ES

Přední španělský architekt a pedagog, autor rady teoretických knih o architektuře i publikací o vlastní tvorbě. Je považován za jednoho z největších španělských odborníku na moderní rekonstrukce historických budov. V poslední době na sebe upozornil především rekonstrukcí a přestavbou ruiny madridského kostela San Fernando na knihovnu (2006), za kterou obdržel mezinárodní cenu Brick Award 2006, udělovanou nejlepším stavbám z cihel. Podobně úspěšná byla rekonstrukce kostela v Santa Cruzu (1985-1988). Linazasoro se vsak věnuje i novostavbám. Přední místo v jeho realizacích zaujímá Univerzitní knihovna v Madridu (1993), jejíž nenápadný zevnějšek kontrastuje s efektním interiérem pětipatrové válcovité čítárny.

Ladislav Lábus /CZ

Architekt a pedagog působící od roku 1990 na FA ČVUT. Po absolvování oboru architektura na ČVUT pracoval v Projektovém ústavu HMP, v roce 1991 založil ateliér Lábus AA. Věnuje se navrhování občanských a bytových staveb, interiérů i urbanismu. Ve své tvorbě i teorii se soustředí na hledání komunikativnosti, čitelnosti a uživatelské příjemnosti svých staveb. Je znám svým citlivým přístupem při navrhování staveb v historickém prostředí a renovací a rovněž tvorbou v oblasti bydlení a bydlení seniorů i svými příspěvky k transformaci systému sociální péče a k problematice revitalizace sídlišť a panelových domů.

05/10/2022
19:30
Instituto Cervantes v Praze
do češtiny
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům. Díky vám máme možnost realizovat naše projekty již od roku 2001.
Pořádá: Kruh z.s.
Pod záštitou: České komory architektů
Projekt podporují: Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státní fond kultury, Nadace české architektury, Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy, Městská část Praha 1, CAMP, Instituto Cervantes v Praze
Hlavní partneři: FORBO FLOORING, mmcité a. s., LAUFEN CZ, SOMFY spol. s.r.o.
Design partner přednášek: Vitra Koncept, s.r.o.
Partneři: ARCHICAD, PREFA Aluminiumprodukte s. r. o., SIPRAL a. s., Wiesner-Hager, MDA Praha s. r. o., BUILDING Shutter Systems s.r.o.
Hlavní mediální partner Kruhu: Dolce Vita
Hlavní mediální partner přednášek: EARCH.cz
Mediální partneři: Architect+, ArtMap, Artyčok.tv, CZECHDESIGN, ELLE decoration, ERA21, informuji.cz, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, STAVBA, stavbaweb.cz
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci KRUH z. s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti zapsaného spolku, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu zapsaného spolku.