ONLINE: Johansen Skovsted Arkitekter /DK

Online přednášku studia Johansen Skovsted Arkitekter budeme vysílat na facebookových stránkách spolku Kruh.
Přejeme mnoho zdraví a těšíme se na vás!

 

Johansen Skovsted Arkitekter

Po ruce

Dánská kancelář Johansen Skovsted Arkitekter byla založena dvěma architekty Sørenem Johansenem a Sebastianem Skovstedem. Studio se sídlem v Kodani se snaží překlenout propast mezi současnými stavebními procesy, materiály a základními architektonickými hodnotami prostřednictvím syntézy nápadů, technik a výrobních metod. Kancelář také pracuje v chráněných přírodních prostředích, které vyžadují citlivý přístup jak k architektuře, tak ke krajině. Příkladem mohou být věž v Tipperne nebo konverze tří přečerpávacích stanic ve Skjernu.

Přednášky jsou připravované v souladu s mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Program může být změněn podle aktuálních nařízení vlády ČR či zahraničních vlád a jejich opatření.

03/12/2020
19:30
Kino Světozor Vodičkova 41 Praha 1
Koupit vstupenky (Dobrovolné vstupné)
English friendly (bez tlumočení)

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům.
Díky vám máme možnost realizovat naše projekty již od roku 2001.
pořádá:
Kruh z.s.
pod záštitou:
České komory architektů
projekt podporují:
Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Státní fond kultury, Nadace české architektury, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
generální partner:
KOMA MODULAR s. r. o.
hlavní partneři:
FORBO FLOORING, mmcité1 a. s., M&T, VELUX
partneři:
SIPRAL a. s., MDA Praha s. r. o., PREFA Aluminiumprodukte s. r. o., SOMFY spol. s r.o.,
Wiesner-Hager, ARCHICAD, NOVATOP, Schüco s. r. o.

hlavní mediální partner Kruhu: Dolce Vita

hlavní mediální partner: EARCH.
mediální partneři:
Architect+, ArtMap, archiweb.cz, CZECHDESIGN, ERA21, informuji.cz, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, STAVBA, stavbaweb.cz
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci KRUH z. s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti zapsaného spolku, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu zapsaného spolku.

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY