Ákos Moravánszky /HU+CH a Andrea Deplazes /CH

Na listopadové přednášce spolku Kruh s názvem Toky myšlenek, toky hmot vystoupí maďarský historik architektury a pedagog Ákos Moravánszky spolu s významným švýcarským architektem a teoretikem Andreem Deplazesem, spoluzakladatelem studia Bearth & Deplazes Architekten. Nastíní proměnu idejí a forem v architektuře.

Ákos Moravánszky

Maďarský architekt, historik architektury a titulární profesor teorie architektury na ETH v Curychu. Absolvoval studium architektury na Technické univerzitě v Budapešti a dějiny umění a památkovou péči na Technické univerzitě ve Vídni. Zaměřuje se na historii architektury východní a střední Evropy 19. a 20. století a dlouhodobě se věnuje výzkumné a publikační činnosti. Mimo jiné byl šéfredaktorem časopisu Maďarské unie architektů Magyar Épitömüvészet, vědeckým pracovníkem na Zentralinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově nebo hostujícím profesorem na Massachusetts Institute of Technology. Publikoval ve švýcarském architektonickém časopisu werk, bauen + wohnen a působí v redakční radě časopisu tec21. Je titulárním profesorem teorie architektury na ETH v Curychu.

Andrea Deplazes

Oceňovaný architekt Andrea Deplazes, profesor architektury a konstrukce na ETH Curych, je mj. autorem uznávané bible architektů o konstruování staveb (Architektur konstruieren. Vom Rohmaterial zum Bauwerk. Ein Handbuch). V roce 1988 založil společně s Valentinem Bearthem ateliér Bearth & Deplazes. Tvoří převážně v oblasti Chur, která je vyhlášená kvalitními stavbami a v které tvoří například i jiný známý architekt Peter Zumthor. Andrea Deplazes se v této oblasti narodil a je považován za místního architekta. Deplazes rád používá tradiční přírodní materiály a kombinuje je s novými principy, například jeho objekt na vinici v oblasti Fläsch byl vystavěn podle počítačového programu průmyslovými roboty. Se studenty ateliéru architektury na ETH Curych (Studio Monte Rosa) navrhli horskou chatu přezdívanou horský křišťál. Ta se nachází ve výšce 2883 metrů a není jednoduše dostupná pro běžného návštěvníka.

03/11/2022
19:30
CAMP Praha – Vyšehradská 51, Praha 2
Koupit vstupenky (120 (studenti a senioři) / 140 Kč)
anglicky, tlumočeno do češtiny

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům. Díky vám máme možnost realizovat naše projekty již od roku 2001.
Pořádá: Kruh z.s.
Pod záštitou: České komory architektů
Projekt podporují: Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státní fond kultury, Nadace české architektury, Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy, Městská část Praha 1, CAMP, Pro Helvetia
Hlavní partneři: FORBO FLOORING, mmcité a. s., LAUFEN CZ, SOMFY spol. s.r.o.
Design partner přednášek: Vitra Koncept, s.r.o.
Partneři: ARCHICAD, PREFA Aluminiumprodukte s. r. o., SIPRAL a. s., Wiesner-Hager, MDA Praha s. r. o., BUILDING Shutter Systems s.r.o.
Hlavní mediální partner Kruhu: Dolce Vita
Hlavní mediální partner přednášek: EARCH.cz
Mediální partneři: Architect+, ArtMap, Artyčok.tv, CZECHDESIGN, ELLE decoration, ERA21, informuji.cz, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, STAVBA, stavbaweb.cz
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci KRUH z. s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti zapsaného spolku, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu zapsaného spolku.

DALŠÍ PŘEDNÁŠKY