Ákos Moravánszky /HU+CH a Andrea Deplazes /CH

Prodej vstupenek bude zveřejněn později

Ákos Moravánszky

Maďarský architekt, historik architektury a titulární profesor teorie architektury na ETH v Curychu. Absolvoval studium architektury na Technické univerzitě v Budapešti a dějiny umění a památkovou péči na Technické univerzitě ve Vídni. Zajímá se o historii architektury východní a střední Evropy 19. a 20. století. Věnuje se výzkumné a publikační činnosti. Mimo jiné byl šéfredaktorem časopisu Maďarské unie architektů „Magyar Épitömüvészet“, vědeckým pracovníkem na Zentralinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově, hostujícím profesorem na Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts). Publikoval ve švýcarském architektonickém časopisu Werk, Bauen + Wohnen a působí v redakční radě časopisu tec21.

Andrea Deplazes

Oceňovaný architekt Andrea Deplazes, profesor architektury a konstrukce na ETH Curych, je mj. autorem uznávané „bible“ architektů o konstruování staveb (Architektur konstruieren. Vom Rohmaterial zum Bauwerk. Ein Handbuch). Andrea Deplazes získal titul v roce 1988 na ETH v Curychu a v témže roce založil společně s Valentinem Bearthem vlastní architektonický ateliér Bearth & Deplazes. Architektura je pro Deplazese prolínáním plánu a praxe. Má být podle něj oproštěná od dogmat a individuálního rukopisu, chápe ji jako sled možností a výzev. Se svými studenty navrhl ve švýcarských Alpách chatu Monte Rosa – unikátní centrum technologických inovací i úkryt pro horolezce v jednom. Stavba přezdívaná „horský křišťál“ se nachází ve výšce 2883 metrů. Není přístupná autem ani lanovkou, spatří ji tedy jen ti nejoddanější fanoušci současné architektury. Deplazes je znám i svými netradičními návrhy domů z různých materiálů, od dřevěných konstrukcí po betonové novostavby. V Kruhu vystoupil v roce 2014 spolu s kolegou ​​Joseph Schwartz.

03/11/2022
19:30
CAMP Praha
Koupit vstupenky (bude upřesněno)
anglicky
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům. Díky vám máme možnost realizovat naše projekty již od roku 2001.
Pořádá: Kruh z.s.
Pod záštitou: České komory architektů
Projekt podporují: Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státní fond kultury, Nadace české architektury, Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy, Městská část Praha 1, CAMP, Pro Helvetia
Hlavní partneři: FORBO FLOORING, mmcité a. s., LAUFEN CZ, SOMFY spol. s.r.o.
Design partner přednášek: Vitra Koncept, s.r.o.
Partneři: ARCHICAD, PREFA Aluminiumprodukte s. r. o., SIPRAL a. s., Wiesner-Hager, MDA Praha s. r. o., BUILDING Shutter Systems s.r.o.
Hlavní mediální partner Kruhu: Dolce Vita
Hlavní mediální partner přednášek: EARCH.cz
Mediální partneři: Architect+, ArtMap, Artyčok.tv, CZECHDESIGN, ELLE decoration, ERA21, informuji.cz, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, STAVBA, stavbaweb.cz
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci KRUH z. s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti zapsaného spolku, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu zapsaného spolku.