1. LECTURE
ZRUŠENO: Petr Hájek a Jan Hřebejk

Z důvodu nemoci je přednáška Petra Hájka a Jana Hřebejka zrušena. Omlouváme se vzniklé komplikace! Jejich vzájemný dialog je přesunut na rok 2022.
Ohledně zakoupených vstupenek vás budeme v blízkých dnech informovat.

Další Kruhová přednáška se koná 9.12. a vystoupí na ni česká kanceláře re:architekti!
Děkujeme za pochopení!

 

Petr Hájek

Petr Hájek (1970, Karlovy Vary) je absolventem FA ČVUT (1995) a Školy architektury AVU (1998) v Praze. V roce 1998 spoluzaložil architektonickou kancelář HŠH architekti a v roce 2009 kancelář Petr Hájek ARCHITEKTI. K jeho nejznámějším realizacím například patří: Horní náměstí v Olomouci, Jiřské náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum Olomouc, rodinné domy Vila v Berouně, Hermína a Chameleon, Expozice národního pavilonu La Biennale di Venezia 2016, KCEV, Revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli (jízdárna, kočárovna, konírna, stáj, stan, park), rekonstrukce Vodárenské věže v Praze 7, Centrum současného umění DOX+ a další. Za svou práci byl opakovaně oceněn našimi i zahraničními cenami. Působí jako pedagog na FA ČVUT v Praze, kde byl jmenován profesorem, a na VŠVU v Bratislavě. Je předsedou představenstva nadačního fondu Art-Now, zakladatelem sdružení LEA–Laboratoř Experimentální Architektury, členem redakční rady časopisu INTRO. Je autorem publikací Anastomosis, Diagramy 03, urbo kune atd. Vystavuje v ČR i v zahraničí: space house, /anastomosis/ propojené město, Diagramy, Carefor Architecture, GALEGION utopické město, Principy.

 

Jan Hřebejk

Filmový, divadelní a televizní režisér. V roce 1991 dokončil studium scenáristiky a dramaturgie na FAMU. Realizoval řadu divácky úspěšných a oceňovaných celovečerních filmů a seriálů, mezi které patří například Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat nebo Učitelka.

25/11/2021
19:00
kino Světozor
v češtině, netlumočeno

2. LECTURE
CANCELED! Petr Hájek and Jan Hřebejk

Due to illness, the lecture by Petr Hájek and Jan Hřebejko is canceled. We apologize for the inconvenience! Their dialogue is postponed to 2022.
We will inform you about purchased tickets in the coming days.
Next lecture will take place on 9.12. with the Czech architecture office re: architects!
Thank you for your understanding!

 

Petr Hájek

Graduate of the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague and the School of Architecture of the Academy of Fine Arts in Prague. In 1998, together with Tomáš Hradečný and Jan Šépka, he founded the architectural office HŠH architekti and in 2009 his own architectural office Petr Hájek ARCHITEKTI, s. R. Ó. Since 2004 he has been working as a teacher at FA ČVUT, where he was appointed associate professor (2010) and professor (2017). He is the founder and chairman of the board of the Art-Now Foundation for the Support of Arts and Talents and the founder of the Laboratory of Experimental Architecture (LEA). In 2012, he received the CTU III Rector’s Award for his research project Anastomosis. He became the Architect of the Year 2018. His realizations include, for example, the completion of the DOX Center for Contemporary Art, Villa in Beroun, Villa Hermína in Černín or the Letná Water Tower in Prague.

 

Jan Hřebejk

Film, theater and television director. In 1991, he completed his studies in screenwriting and dramaturgy at FAMU. He has realized a number of successful and award-winning feature films and series, which include, for example, Big Beat, Cosy Dens, We Must Help Ourselves or The Teacher.

25/11/2021
19:00
Světozor cinema Prague
in Czech, not translated

 

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům.
Díky vám máme možnost realizovat naše projekty již od roku 2001.

pořádá:
Kruh z.s.

pod záštitou:
České komory architektů

projekt podporují:
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Státní fond kultury, Nadace české architektury,
Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy

hlavní partneři:
FORBO FLOORING, mmcité a. s., Laufen, SOMFY spol. s r.o.

design partner přednášek:
Vitra Koncept, s.r.o.

partneři:
SIPRAL a. s., ARCHICAD, MDA Praha s. r. o., PREFA Aluminiumprodukte s. r. o.,
BUILDING Shutter Systems s.r.o., Wiesner-Hager

hlavní mediální partner Kruhu:
Dolce Vita

hlavní mediální partner přednášek:
EARCH.

mediální partneři:
Architect+, ArtMap, CZECHDESIGN, ERA21, informuji.cz, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, STAVBA, stavbaweb.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník organizaci KRUH z. s. souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti zapsaného spolku, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu zapsaného spolku.

 

We thank all our partners and supporters.
Thanks to you we have been able to realize our projects since 2001
Organizer:
Kruh z.s.
Under the patronage of:
České komory architektů
With financial support:
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Státní fond kultury, Nadace české architektury,
Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy
Design partner:
Vitra Koncept, s.r.o.
Main partners:
FORBO FLOORING, mmcité a. s., Laufen, SOMFY spol. s r.o.
Partners:
SIPRAL a. s., ARCHICAD, MDA Praha s. r. o., PREFA Aluminiumprodukte s. r. o.,
BUILDING Shutter Systems s.r.o., Wiesner-Hager,
Main media partner of Kruh:
Dolce Vita
Main media partner:
EARCH.
Media partners:
Architect+, ArtMap, CZECHDESIGN, ERA21, informuji.cz, PROPAMÁTKY, Radio 1, Radio Wave, STAVBA, stavbaweb.cz
Consent to the processing of personal data
Audiovisual documentation (including photographs) will be taken from the event. By participating in the event, the participant grants the organization KRUH z. s. consent to the acquisition and publication of an audiovisual record and photo documentation of his person, for the purpose of presenting the activities of the registered association and for further processing of personal data for the registered association’s own needs.

MORE LECTURES