Zpráva a citace osobností k 20. výročí

Dvacet let osvěty v architektuře, spolek Kruh slaví kulaté výročí

/tisková zpráva, Praha/ Dvacet let osvěty v architektuře slaví letos spolek Kruh. Za dobu své existence uspořádal přes 270 přednášek, připravil desítky workshopů, diskuzí, exkurzí, vydal publikace o současné architektuře a založil dva festivaly, které se etablovali na české kulturní scéně – Den architektury a Film a architektura. Spolek a festivaly založila a vede architektka Marcela Steinbachová, která za své aktivity získala mimo jiné cenu Architekt roku. Letošní rok se ponese v duchu několika oslav.

Spolek Kruh se věnuje propagaci architektury. Vznikl jako dobrovolný spolek studentů pražské Akademie výtvarných umění na Škole architektury v roce 2001, a to v reakci na nedostatek informací o současné architektuře. „Hlavním cílem projektu je otevřít lidem cestu ke kvalitní architektuře, která formuje naše životní prostředí,“ říká Marcela Steinbachová.

Kruh doposud uspořádal přes 270 přednášek a diskusí o architektuře. Do Prahy na jeho pozvání přijeli významní světoví architekti jako letos již osmdesáti tříletý architekt, který se proslavil svými stavbami ve švýcarském Mendrisiu Luigi Snozzi, městská architektka Kodaně Tina Saaby, Jonathan Sergison z Británie, Christoph Gantenbein či Hans Kollhoff nebo významný teoretik architektury Aaron Betsky. „Přesně před dvaceti lety, v březnu roku 2001 jsme uspořádali první přednášku, na které vystoupil Martin Rajniš. O rok později jsme už vítali Aarona Betskyho a tři roky poté jsme upořádali velký projekt Napříč švýcarskou architekturou, která zahrnovala nejen přednášky, ale i dvě exkurze za současnou architekturou. Zájem o přednášky byl hned na začátku větší, než jsme si mysleli. Brzy se ukázalo, že o současné architektuře lidé chtějí diskutovat, a to trvá již dvacet let,“ dodává Marcela Steinbachová. Od roku 2001 spolek KRUH uspořádal řadu tematických přednáškových cyklů: Česko-švýcarská inspirace, Architektky, Jiná perspektiva, Francouzská architektura-Metamorfózy měst, Belgická inspirace a další. V letošním roce představí spolek cyklus Severská cesta – cesta k udržitelnosti. „Témata cyklů odrážejí to nejlepší z evropské architektury. V roce 2020 představíme českému publiku zajímavé současné počiny a přístupy, které jsou kvalitní nejen po odborné stránce, ale které také respektují krajinu či souvislosti, v nichž vznikají.“ říká Marcela Steinbachová.

Jako 10 let oslav přednáškové činnosti Kruhu založila Marcela Steinbachová i festival Den architektury. Letos se bude konat 10. ročník, od doby založení se do něj zapojilo přes 180 českých a slovenských měst. Jedná se nejen o největší festival svého druhu u nás, ale i v evropském měřítku. Festival, který probíhá po celé republice a na Slovensku, je založený na odborně vedených procházkách pro veřejnost, které jsou již 10 let zdarma. Přibližují svým obyvatelům a zájemcům o architekturu zajímavosti čtvrtí, měst, obcí a okolí, a nenásilnou formou tak přispívají k vzdělávání a osvětě. Den architektury je založen na síti spoluprácí s místními a regionálními spolky, kteří se každoročně do programu zapojují. Dramaturgii Prahy a výběr současné architektury v regionech vzniká pod vedením Marcely Steinbachové a v diskusi se členy Kruhu a týmu. Součástí festivalu je i projekt Hurá dovnitř!, který zpřístupňuje veřejnosti běžně nepřístupné budovy.

„Den architektury není jen architektura a urbanismu, ale i širší souvislosti, které stojí na pozadí vzniku každého domu, parku, čtvrtě či města,“ přibližuje poslání festivalu historik architektury a kulturní antropolog Miroslav Pavel, který Den architektury koordinuje již 4 roky a věnuje se i dramaturgii. Den architektury nejsou jen procházky, ale také cyklojízdy, plavby, projekce, diskuze, workshopy pro rodinné publikum, umělecké instalace a happeningy. Stejně jako přednáškové cykly i festival má každý rok zastřešující téma. „Také na Dnu architektury se budeme věnovat tématu udržitelnosti či sociálním a enviromentálním aspektům architektury. Podíváme se na architekturu, která má společenský přesah a prospěšnost,“ dodává Miroslav Pavel.

Už podeváté budou moct návštěvníci objevit architekturu na filmovém plátně v rámci festivalu Film a architektura. „Festival podněcuje diskuze o architektuře a urbanismu prostřednictvím projekcí autorských dokumentů, inovativních, experimentálních i hraných filmů,“ říká dramaturgyně festivalu Martina Freitagová. Každoročně nabídne dvacítku filmů, z nich většinu spolek Kruh uvádí v české premiéře.

Mimoto Kruh vydává také publikace. „Vydali jsme pět sborníků o architektuře, které ukazují a archivují naši činnost formou rozhovorů s autory přednášek. Na jaře letošního roku chystáme šestý, který přinese rozhovory s pozvanými hosty z cyklů Architektky a Jiná perspektiva. Součástí budou také přepisy vybraných přednášek a další odborné texty. Často se jedná o první informace v českém jazyce o daném architektovi,“ doplňuje Marcela Steinbachová. Kruh také uspořádal výstavu Povolání architekt(ka), ke které vydal katalog.

Oslavy dvaceti let spolku KRUH se ponesou celý letošním rokem. „Přijde mi až neuvěřitelné, že jsme u činnosti vydrželi neuvěřitelných 20 let a že Den architektury má tak obrovský úspěch v rámci celé republiky. Máme spoustu nápadů do budoucna, jak rozšířit naši činnost a na některé z nich se můžete těšit už v letošním roce. To hlavní ale zůstává – pomáhat šířit osvětu o současné kvalitní architektuře,“ uzavírá Marcela Steinbachová.

 

CO KRUHU PŘEJÍ OSOBNNOSTI NEJEN ZE SVĚTA ARCHITEKTURY?

 

KRUH se pro nás stal významným partnerem, se kterým je radost spolupracovat. Cyklus o vlámské architektuře byl vskutku inspirativní!
Koen Haverbeke, generální zástupce vlámské vlády v ČR

Spolek Kruh a časopis ERA21 pojí nejen zájem o architekturu a její odborná reflexe, ale i dvacetileté výročí. Je téměř neuvěřitelné, co všechno a s jakým nasazením stihl Kruh na poli architektury uspořádat za 20 let svého působení. Ať už jde o přednáškové cykly nebo pořádání Dne architektury, vždy s Kruhem pro jeho profesionální přístup rádi spolupracujeme a poskytujeme v našem časopise mediální zázemí pro jeho aktivity.
Filip Landa, ERA21

Iniciativa Kruhu na poli architektury a urbanismu je ukázkovým příkladem naplnění vize občanské společnosti, jak o ní psal Václav Havel. Lidé z Kruhu dokázali sami bez zázemí vystavět institut, který spojuje širokou veřejnost s tím nejlepším, co se v architektuře děje nejen u nás, ale i ve světě.
Pavel Hnilička

 Nadšení mladých lidí z návštěv rozestavěných staveb od nejlepších brněnských architektů během naší cykloexkurze na prvním Dnu architektury. Bezpečnostní helmy, reflexní vesty, stavební výtahy a živí architekti. Vzrušení z pocitu spoluúčasti na zrodu města.
Osamu Okamura

Kruh je iniciativa lidí, kterým leží kvalita prostoru, ve kterém žijeme, na srdci. Kruh nemá v České republice obdoby ve smyslu systematické a úspěšné popularizace světové architektury a urbanismu. Nejrůznějšími prostředky a médii, ale hlavně organizací přednášek světových osobností, přibližují českému publiku aktuální filosofické proudy a tendence v architektuře, stavbě měst a krajiny. Bylo mi ctí moci několikrát s Kruhem spolupracovat. Moc si jejich nápadů a práce vážím.
Jiří Klokočka

V roce 2001, kdy Kruh ukončil první úspěšnou sezónu, mě Marcela oslovila, zda bych se nechtěl podílet při roztáčení kol dalšího ročníku. Lepil jsem plakáty, zastiňoval okna, rozdával letáky a sluchátka, abych mohl být architektonickému dění co nejblíže. Dnes pomáhám ve virtuálním prostoru na dálku a přeji všem síly do další dekády.

Jiří Šmídek, archiweb

Kruhová exkurze po švýcarské architektuř pro mě v polovině nultých let znamenala iniciační zážitek ‒ potkala jsem tu řada tváří, které dodnes kolem architektury vídám, prošla mnoho domů a míst, na které se nezapomíná. Přenocování v La Tourette, den v Monte Carassu s Luigim Snozzim, skoky do vody na koupališti sídliště Halen, kde chtěla polovina výpravy už navždy zůstat, a nakonec opilý koráb bloudící dálnicemi zpět do vlasti. S Kruhem jsem toho v dalších letech prožila, připravila, našla a pochopila hodně, ale to už bych byla sentimentální, takže zůstanu jen u té první švýcarské cesty, protože ta stála v samých počátcích mého psaní a přemýšlení o architektuře.

Karolína Jirkalová

Keď bol kruh založený, konali sa prvé prednášky a vyšli prvé zborníky, Marcela Steinbachová kdesi povedala či napísala, že kruh chcel iba ukázať, že sa to dá, že to „ide“. A predsa sa točí!

Monika Mitasová

Rozdíl mezi kulatým a čtvercovým stolem spočívá v tom, že kolem kulatého sedí všichni stejně daleko od středu. Kruh nám dává stejné podmínky. Co jiného tedy nabídnout celé společnosti při vnímání oboru, jako je architektura než KRUH. Množství přednášek i procházek po architektuře organizovaných Občanským sdružením KRUH je toho dokladem. Být na něčem s KRUHEM, znamená být tam společně s lidmi, které zajímá architektura. Doufejme tedy, že po téměř 20 letech se nám kruh zatím neuzavře.

Jan Šépka

Je příjemné potkávat nadšené mladé lidi, kteří své práci výborně rozumí, dokáží se podělit o radost i znalost. A po letech si člověk uvědomí, na kolik věcí ho upozornili a přiměli ho k jinému pohledu na svět kolem sebe, mnohdy o tom však neměli ani tušení. To je na spolupráci s lidmi z Kruhu to nejkrásnější.

Barbora Bukovinská, IFP

Ahoj Marcelo, ahoj Kruhu,

je to už skoro 20 let, co jsem na Tvou žádost přednesl přednášku (jestli si dobře vzpomínám, byla první) pro Kruh na téma Přirozená architektura. Nevím, jestli si to uvědomuješ, ale tahle přednáška mě hodně ovlivnila život. Aniž bych se přemáhal, začal jsem dělat baráky v souladu se svou vlastní přednáškou, což mě v odstupu času hodně potěšilo. Zároveň po týhle přednášce chtěl kde kdo další přednášky, až jsem došel za těch 20 let k počtu cca 200 přednášek. Takže musÍm říct, že ty a Kruh jste mi náramně pomohli a udělali jste mi život lepší. Marcelo – díky, díky, díky.

Martin Rajniš

Přeji Kruhu k dvacátém narozeninám mnoho dalších úspěchů. Jsem rád, že tady jste.

Petr Hájek

Olomouc je sice dost na kraji všech soukruží Kruhu, ale díky němu už osmým rokem solidně gravituje a vždycky na přelomu září a října vyvíjí pozoruhodnou aktivitu. Jistě je díky tomu rok od roku krásnější! Spolek Za krásnou Olomouc děkuje centrále za podporu, všechny podněty a popíchnutí a do nové desítky přeje stejnou, ne-li větší, přitažlivost!

Martina Mertová – Za krásnou Olomouc

Spolek Kruh mám spojený s nevšedním zájmem veřejnosti o architektonické památky – ty davy na Ořechovce 2017 nikdy nezapomenu. Ale není to jen jednorázový den architektury, ale koncepční a dlouhodobá činnost popularizující architekturu a její roli ve společnosti. A co je zvláště cenné – napříč dějinami a po celé naší zemi. Spolku poděkování a přání mnoha dalších úspěšných let.

Jiří Kotalík – historik architektury, AVU